Bộ kiểm tra thông số nước như: pH, DO, gH, kH, NH4, NO3, NO2, Ca, Fe, Mg, Cu, PO4, Cl2. Với độ chính xác cao và giá rẻ. Bộ test kit sera được sử dụng phổ biến trong ngành thủy sản, xử lý nước.

×
×

Cart