Hạt Lọc Kaldnes hay hạt lọc động MBBR

“Hạt Lọc Kaldnes” được các nhà khoa học phương Tây nghiên cứu kỹ lưỡng. Thiết kế cho hệ lọc vi sinh tối ưu nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn gọi là “hạt lọc động” “mbbr”. Cùng với nguyên lý hoạt động chuyển động không ngừng nhằm tự loại bỏ các màng sinh học đã cũ. Đồng thời, thay vào đó là “màng sinh học” mới được vi khuẩn hình thành liên tục. Từ đó tạo ra hệ vi sinh vật khỏe mạnh và ổn định mà “không cần vệ sinh” hay “thay thế” mới.

×
×

Cart