Vật liệu lọc tĩnh như sứ lọc, sứ thanh, gốm lọc, nham thạch, đá lông vũ. Chúng là các loại vật liệu lọc nuôi vi sinh tốt và có khả năng bổ sung khoáng

×
×

Cart