Hạt Lọc Kaldnes các loại bốn cánh, sáu cánh và micro. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn gọi là hạt lọc động mbbr. Với nguyên lý hoạt động chuyển động không ngừng nhằm tự loại bỏ các màng sinh học đã cũ. Đồng thời, thay vào đó là màng sinh học mới được vi khuẩn hình thành.

No products were found matching your selection.

×
×

Cart