Đào Tạo & Tuyển Dụng RokRak Store

Đào Tạo và Tuyển Dụng nhân sự mới tại RokRak Store

1/ Đào tạo văn phòng

  • Quản lý hệ thống bán lẻ
  • Quản lý sàn TMĐT
  • Photoshop

2/ Đào tạo kinh doanh & marketing

  • Marketing: TMĐT, Facebook, Google, Youtube
  • Kinh doanh: mở rộng các mối quan hệ khách hàng

Liên hệ trực tiếp: Điện thoại / Zalo: 0901482705

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *