Aquaponic là hệ thống trồng rau nuôi cá kết hợp được con người kiểm soát một cách hài hòa. Bạn có thể dễ dàng làm một hệ aquaponic tại nhà. Hơn nữa đã có hệ aquaponic thương mại trên thế giới

  • 1
  • 2
×
×

Cart