Lọc vi sinh là gì? Tác dụng thực tế cụ thể trong hồ cá như thế nào?

Lọc vi sinh là gì? Tác dụng thực tế cụ thể ra sao?

Lọc vi sinh là một giai đoạn xử lý chất thải của vi sinh vật. Chúng chuyển chất thải từ dạng hữu cơ cao phân tử tới các phân tử đơn giản nhất và vô hại. Từ đó nước được làm sạch không còn tồn dư các chất độc mà sinh vật thải ra môi trường.

Tác dụng xử lý thực tế cụ thể được phân ra các chu trình như sau:

PHÂN HỦY: Chu trình này nên là lọc hiếu khí vì quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh và không phát sinh khí độc. Các vật liệu lọc cho chu trình này thường có lỗ xốp lớn có thể nhìn thấy bằng mắt.
Ví dụ: Mút đen, Jmat, tàu hũ xốp (ceramic foam), bông, kaldnes …
Các vi sinh vật phân hủy nên bổ sung là vi sinh hiếu khí. Các sản phẩm tiêu biểu như Pristine Seachem, Extra Bio, Mai Viet,…

LỌC NITO HIẾU KHÍ: Chu trình này xử lý chất tan NH3, NH4+, NO2-. Đó là sản phẩm của protein sau phân hủy hoàn toàn. Các vật liệu lọc cho chu trình này thường có lỗ xốp nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có tính thẩm thấu càng cao càng tốt.
Ví dụ: Đá Lông vũ, Sứ lọc, Đá Matrix, kaldnes khi chạy cùng bùn hoạt tính…
Các vi sinh lọc nito hiếu khí phải là vi sinh hiếu khí. Các sản phẩm tiêu biểu như: Stability Seachem, PSB, Mai Viet,…
(kiểm tra bằng bộ test NO2 HOẶC NH3/NH4)

LỌC NITO YẾM KHÍ: Chu trình này xử lý chất tan NO3- . Là sản phẩm của chu trình nito hiếu khí. NO3 không thể xử lý hiếu khí mà phải qua chu trình yếm khí (OXY tan < 1ppm). Các vật liệu lọc cho chu trình này thường có lỗ xốp rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có tính thẩm thấu càng thấp càng tốt (nhưng không được phép chống thấm), kích thước lớn sẽ tốt hơn.
Ví dụ: Đá Lông Vũ cỡ lớn, Đá Matrix cỡ lớn, đá nham thạch đỏ cỡ lớn,…
Các vi sinh lọc nito yếm khí phải là vi sinh yếm khí và không có tồn tại dạng men. Các sản phẩm tiêu biểu như: Stability Seachem
(kiểm tra bằng bộ test NO3)
CHÚ Ý: ĐÂY LÀ CHU TRÌNH YẾM KHÍ NÊN TẤT NHIÊN VẪN SẼ SINH RA KHÍ ĐỘC NHƯ MỘT SẢN PHẨM PHỤ. VÌ THẾ CẦN CÂN NHẮC LƯỢNG VẬT LIỆU VỪA ĐỦ KHÔNG NÊN DƯ. NẾU ĐỂ DƯ CẦN CÓ LỌC DÀN MƯA KẾT HỢP BIOBALL CẦU GAI. VIỆC NÀY NHẰM GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC SINH RA NHIỀU HƠN MỨC CHO PHÉP.

Đây là 3 chu trình cần phải có với một hệ lọc hồ nước ngọt.

Ngoài ra, còn các chu trình khác như Lưu huỳnh (Nguyên tố S được xử lý tốt qua chu trình hiếu khí cùng với chu trình nito hiếu khí).
Chu trình Carbon cũng thành các chất không gây hại nên không đề cập.
Xử lý Photpho là khó tuy nhiên chúng thường chỉ gây tảo mà không làm hại vi sinh. Kết thúc chu trình Photpho tốt nhất vẫn cần Vật liệu lọc hóa học nên chúng tôi không đề cập ở đây.

lọc vi sinh là gì
lọc vi sinh là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *