Cách tăng giảm pH hồ cá bằng vật liệu lọc

Cách tăng giảm pH hồ cá bằng vật liệu lọc hiệu quả

Cách tăng giảm pH cho hồ cá đến mức ổn định lâu dài. Là câu hỏi của người quan tâm sâu về nuôi cá.
Chúng ta có thể sử dụng 2 loại vật liệu lọc là nham thạch đỏ (có màu nâu đỏ) hoặc san hô.
Nham thạch đỏ khiến nước có xu hướng giảm pH và san hô tác động ngược lại.
Ngoài ra còn nhiều loại vật liệu khác có thể thay đổi pH như Neo media Sofd – Hard …

Tuy nhiên, các loại vật liệu lọc thường không tác động trực tiếp đến pH nên cần thời gian.
Ngoài ra chúng lại ảnh hưởng đến độ kH của nước. Vì thế vật liệu lọc tác động đến kH sẽ làm giảm đệm của độ pH. Từ đó sẽ làm pH tăng hoặc giảm một cách “bền vững”.

LƯU Ý: SAN HÔ LÀM TĂNG ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC

Tăng giảm pH bằng dung dịch

Tại sao sử dụng dung dịch acid hay bất vật liệu có tính acid khiến pH giảm ngay. Nhưng sau một thời gian pH lại phục hồi như cũ. Bởi lẽ độ kH cao sẽ cân bằng lượng H+ bên ngoài thêm vào. Độ kH tức nồng độ ion âm HCO3 và CO3. Loại Ion tác động với H+ gốc acid mạnh sẽ dần giải phóng ion cacbonat và H+ thành dạng khí. Khiến pH dần trở về mức trung tính.

Vì thế nếu bạn sử dụng các loại dung dịch hoặc vật liệu có tính acid cần dùng nhiều lần và kiểm tra. Sau nhiều lần dùng mới có kết quả ổn định do dộ kH trong nước thấp dần.

Link mua lẻ tại rokrak store:

DUNG DỊCH ĐO pH THỦY PHƯỚC

MUA SAN HÔ

MUA NHAM THẠCH ĐỎ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *