Aquaponics NFT màng dinh dưỡng là gì?
aquaponic nft dft

Aquaponics NFT màng dinh dưỡng là gì?

Aquaponics NFT màng dinh dưỡng

Aquaponics NFT hay còn gọi là canh tác theo phương pháp màng dinh dưỡng. NFT là viết tắt bởi chữ nuitrient film technique.

Kỹ thuật canh tác NFT là một dạnh canh tác thủy canh. Các rỏ cây được đặt vào các ống hình vuông “nằm ngang” và hơi nghiêng một góc nhỏ để định hướng dòng chảy. Dòng nước chảy trong ống với tốc độ chậm và mực nước cực thấp (khoảng 1-3 mm). Chính mực nước thấp nên chúng giống như màng nước mang các chất dinh dưỡng tới bộ rễ của cây trồng. Xin xem hình mô tả bên dưới:

Aquaponics NFT

Tuy nhiên, ở hệ aquaponics chỉ sử dụng phương pháp canh tác này. Bắt buộc cần tạo một hệ lọc chuyên biệt để xử lý nước thải thủy sản.
Ở hệ lọc này cần có ít nhất 2 phần. Một là lọc thô, lọc lắng để loại bỏ bớt chất rắn. Hai là hệ lọc sinh học nuôi vi khuẩn để thực hiện chu trình nitrate hóa và khoáng hóa. Thông thường hệ lọc được dùng gồm hệ lọc xoáy (lọc lắng) và hệ lọc vi sinh bằng giá thể MBBR, Kaldnes.
Xem thêm: MBBR xử lý nước thải 

Ngoài ra, còn một kỹ thuật tương đồng là DFT (Deep Flow Technique). Hay còn gọi là kỹ thuật canh tác dòng nước sâu.
Để phân biệt NFT và DFT các bạn xem hình sau:

NFT và DFT

Ở đây ta thấy chỉ khác ở mực nước DFT cao hơn rất nhiều so với NFT.
Bạn có thể sử dụng cả 2 kỹ thuật này vào hệ aquaponic của mình để trồng cây nhưng hãy nhớ làm một bộ lọc tốt.

Bài liên quan: Hướng dẫn làm aquaponic gia đình

Leave a Reply

×
×

Cart