Hạt Kaldnes không đảo vì sao?

Hạt kaldnes không đảo nguyên nhân vì sao?

Hạt kaldnes không đảo chủ yếu do 3 lý do sau:

  • Màng sinh học chưa hình thành. Thông thường mới dùng hạt kaldnes, lực ma sát giữa các hạt cao. Vì vậy cần một lực đảo lớn để hạt đảo và chuyển động tốt. Khi màng sinh học (bio film) do vi khuẩn hình thành, lực ma sát trên bề mặt hạt giảm. Lúc này hạt chuyển động dễ dàng hơn. Thường cần 15 ngày để màng sinh học hình thành ổn định.
  • Máy sục khí và máy khuấy chưa đủ công suất. Để khắc phục các bạn nên giảm mật độ hạt thấp hơn. Một số bạn lạm dụng để mật độ trên 67% là không khuyến khích.
  • Thiết kế máy khuấy và sục khí sai vị trí. Khắc phục bằng cách không để những vị trí chết, lực nước không đi qua được. Hoặc tránh lực nước xung đột triệt tiêu lẫn nhau.

Ngoài ra, trước khi mua hạt kaldnes, các bạn cần xem xét máy sục khí của mình trước (với lọc hiếu khí)
Nếu máy sục khí yếu các bạn cân nhắc mua loại hạt lớn hơn. Vì hạt lớn hơn cần nhu cầu oxy thấp (với lọc hiếu khí) và yêu cầu áp lực nhỏ hơn.
Nếu dùng loại nhỏ như kaldnes micro, yêu cầu áp lực cao hơn và oxy hòa tan lớn để kaldnes micro phát huy hết thế mạnh “bề mặt tiếp xúc lớn” của mình.

Xem thêm: KALDNES để ngăn nào lọc tốt nhất? (Kanet)
XEM GIAN HÀNG ROKRAK TẠI SHOPEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *